Rockmusiken och dess historia

 

Under 1900-talets början växte bluesen fram hos södra USA:s befolkning. Dock flyttade allt fler av sydstatsborna norrut eftersom industrierna där var i akut behov av arbetskraft. Självklart följde då musiken med dem dit. Det skedde under 30- och 40-talet. Senare tillsattes elgitarrer och trummor, vilket skapade ett helt nytt ljud i bluesen. Genom detta föddes Rythm and blues, som senare skulle komma att utvecklas till det som man kallar för rock and roll.

Denna rytmiska musikstil spreds under 50-talet till ungdomar som hörde till den vita medelklassen. Det ledde till att det började spelas elförstärkt musik av även vita artister, som spreds till ungdomar genom radio. På flera ställen korsades denna nya stil med country and western, som räknades som en musikstil för vita. Dock har även gospel, jazz och Dixieland influerat musiken genom åren. Man kan tillägga att tongångarna som användes inom den ursprungliga rocken ofta kunde förknippas med boogie woogie, country, blues och jazz.

Att man började kalla det för rock and roll kom ifrån gunget genom musiken. Det speciella soundet skapades genom en baktakt som uppkom via betoningen av taktslag. Det finns musiker som hör till denna epok, men låter annorlunda. Exempel på det är bland annat Fats Dominos version av Blueberry Hill. Där byggdes ackompanjemanget upp av trioler, vilket även The Platters gjorde.

Den stora gemensamma nämnare som alla dessa band från denna tidsepok har, är att alla kör dansvänliga låtar. Här kan det röra sig om allt ifrån jitterbugg till riktigt kramgoa tryckare. Eftersom dans fortfarande är populärt än idag, är dessa låtar väldigt tacksamma att plocka upp och framföra av dansbandsmusiker.

När rockmusiken började få sin framfart var de vanligaste instrumenten gitarrer som var elektriskt förstärkta, och likaså elbas eller basfiol. Till detta hade man också ett trumset. Vissa artister, exempelvis Bill Haley & the Comets hade även saxofon med i sin uppsättning. Tittar man på Jerry Lee Lewis är det självklart piano man förknippar med honom. Den kanske största genom tiderna, Elis Presley, hade kunskap till att kompa både på piano eller gitarr. Vad gäller sången var bakgrundssångare ett viktigt inslag, så kallade doakörer.

Självklart var det en del protester mot denna nya stil när den kom. Många ansåg även att den hade ett negativt inflytande på ungdomarna.